STERNIK


Cele projektu:

 1. Stworzenie studentom szansy na zatrudnienie u  wartościowych pracodawców.
 2. Dostarczenie pracodawcom dobrze przygotowanej do pracy młodej kadry.
 3. Kompleksowa współpraca z firmą:
  • wspólnie realizowane projekty,
  • wykorzystanie wyników badań naukowych,
  • zainteresowanie firmy ofertą studiów podyplomowych i szkoleń.

Formy wsparcia w projekcie

  Każdy student obligatoryjnie korzysta z trzech form wsparcia:
 1. szkolenia kształtujące kompetencje miękkie,
 2. warsztaty kształtujące kompetencje zawodowe,
 3. wspólne projekty z firmami, które mogą stanowić miejsce pracy dla naszych studentów/absolwentów.

Szkolenia kształtujące kompetencje miękkie

  Kompetencje komunikacyjne:
 • techniki negocjacji, argumentacji,
 • prezentacja danego zagadnienia,
 • prowadzenie dyskusji, formułowanie myśli, efektywne słuchanie.
 • Kompetencje interpersonalne:
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • asertywność,
 • radzenie sobie ze stresem.
  Kompetencje analityczne:
 • rozwiązywanie problemów,
 • dokonywanie analiz, interpretacja wyników, formułowanie wniosków,
 • metody przedstawiania danych,
 • pozyskiwanie informacji,
 • zarządzanie wiedzą.
 • Kompetencje z zakresu zarządzania:
 • zarządzanie zespołem,
 • zarządzanie projektem,
 • zarządzanie czasem,
 • analiza SWOT.

Warsztaty kształtujące kompetencje zawodowe

  Warsztaty dotyczą kompetencji w zakresie:
 • programowania Java i aplikacji mobilnych,
 • bezpieczeństwa IT,
 • bankowości,
 • dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego.

Wspólne projekty z firmami – przykładowa tematyka

  Dla studentów kierunków informatycznych:
 • tworzenie oprogramowania,
 • zaprojektowanie usługi informatycznej,
 • zastosowania informatyki w bankowości,
 • bezpieczeństwo IT,
 • projektowanie gier komputerowych,
 • zastosowania baz danych.
 • Dla studentów kierunku finanse i rachunkowość:
 • działalność banków,
 • finanse banków,
 • obciążenia podatkowe banków,
 • księgowość bankowa,
 • bezpieczeństwo IT,
 • zastosowania informatyki w bankowości.
 • Dla studentów kierunku dziennikarstwo:
 • Public Relations,
 • nowe media,
 • komunikacja elektroniczna w organizacji,
 • dziennikarstwo ekonomiczne.

Wspólne projekty z firmami – zespół, czas realizacji

 • Zespół projektu stworzy 4 studentów, pracownik uczelni oraz opiekun projektu zatrudniony w firmie.
  • Istnieje możliwość zmniejszenia liczby studentów.
 • Student wykona, w dogodnym dla obu stron terminie, konkretne zadania, które zostaną mu w projekcie przydzielone.
 • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 3 miesiące.