NASZ BLOG


Zobacz co dzieje się w naszym SKNI!

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site

Opublikowano: 2019-08-18Artur Machura, www.analyst.business.siteArtykuł pt. Inżyniera wymagań czy możliwości? Abstrakt: Przedsiębiorstwa coraz bardziej zależą od rozwiązań informatycznych. ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site

Opublikowano: 2019-08-18Artur Machura, www.analyst.business.siteArtykuł pt. Inżyniera wymagań czy możliwości? Abstrakt: Przedsiębiorstwa coraz bardziej zależą od rozwiązań informatycznych. ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

W artykule pt. "Założenia dla procesowego wykorzystania języka OntoUML" zaproponowano wykorzystanie języka specyfikacji ontologii OntoUML w procesie wytwarzania ontologii UPON (Unified Process ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Artykuł pt. Koncepcja wytwarzania ontologii dziedzinowej inżynierii wymagań. Sformułowany proces tworzenia ontologii wymagań projektowych opiera się na przepływie sterowania pomiędzy ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Artykuł wygłoszony na konferencji pt. Propozycja procesu pozyskiwania danych rynkowych na potrzeby realizacji badań poświęconych zastosowaniu informatyki w gospodarce. Poświęcony realizacji ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział monografii pt. Obszary wirtualizacji działalności współczesnych organizacji. Artykuł dokonuje analizy typologii przedsiębiorstw, w rezultacie czego charakteryzuje obszary ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział w monografii pt. Efektywne Inicjowanie Rozwoju Mikro Przedsiębiorstwa Usługowego w Oparciu o możliwości E-biznes. Artykuł koncentruje swoją uwagę zasadniczo na oczekiwaniach mikro ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział pt. Przegląd metod inżynierii systemów i wymagań w świetle rzeczywistych praktyk gospodarczych napisany wspólnie z Prof. UE dr hab. M. Pańkowska. Dokonuje przekrojowego przeglądu ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział monografii pt. Zastosowanie warsztatu analzy biznesowej w celu zapewnienia jakości projektów IT. W opracowaniu zwrócono uwagę na analizę biznesową w kontekście zapewnienia jakości ... See more

11 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział w monografii pt. Szacowanie opłacalności przedsięwzięć IT a warsztat metodyczno-narzędziowy analityka biznesowego. Poświęcony szacowaniu opłacalności projektów informatycznych, ... See more