Zobacz co dzieje się w naszym SKNI!

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site

Opublikowano: 2019-08-18Artur Machura, www.analyst.business.siteArtykuł pt. Inżyniera wymagań czy możliwości? Abstrakt: Przedsiębiorstwa coraz bardziej zależą od rozwiązań informatycznych. ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site

Opublikowano: 2019-08-18Artur Machura, www.analyst.business.siteArtykuł pt. Inżyniera wymagań czy możliwości? Abstrakt: Przedsiębiorstwa coraz bardziej zależą od rozwiązań informatycznych. ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

W artykule pt. "Założenia dla procesowego wykorzystania języka OntoUML" zaproponowano wykorzystanie języka specyfikacji ontologii OntoUML w procesie wytwarzania ontologii UPON (Unified Process ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Artykuł pt. Koncepcja wytwarzania ontologii dziedzinowej inżynierii wymagań. Sformułowany proces tworzenia ontologii wymagań projektowych opiera się na przepływie sterowania pomiędzy ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Artykuł wygłoszony na konferencji pt. Propozycja procesu pozyskiwania danych rynkowych na potrzeby realizacji badań poświęconych zastosowaniu informatyki w gospodarce. Poświęcony realizacji ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział monografii pt. Obszary wirtualizacji działalności współczesnych organizacji. Artykuł dokonuje analizy typologii przedsiębiorstw, w rezultacie czego charakteryzuje obszary ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział w monografii pt. Efektywne Inicjowanie Rozwoju Mikro Przedsiębiorstwa Usługowego w Oparciu o możliwości E-biznes. Artykuł koncentruje swoją uwagę zasadniczo na oczekiwaniach mikro ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział pt. Przegląd metod inżynierii systemów i wymagań w świetle rzeczywistych praktyk gospodarczych napisany wspólnie z Prof. UE dr hab. M. Pańkowska. Dokonuje przekrojowego przeglądu ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział monografii pt. Zastosowanie warsztatu analzy biznesowej w celu zapewnienia jakości projektów IT. W opracowaniu zwrócono uwagę na analizę biznesową w kontekście zapewnienia jakości ... See more

9 months ago
Artur Machura, www.analyst.business.site on Google

Rozdział w monografii pt. Szacowanie opłacalności przedsięwzięć IT a warsztat metodyczno-narzędziowy analityka biznesowego. Poświęcony szacowaniu opłacalności projektów informatycznych, ... See more

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *